23/okt -2021
Kære Medlemmer

Hermed indkaldes efter foreningens vedtægter til ordinær generalforsamling mandag den 15. november 2021 klokken 20.00 i klubhuset.

Punkter der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til

info@thycablepark.dk senest mandag den 1. november.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til info@thycablepark.dk.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3: Regnskab for det forløbne 2020, forventninger til 2021 samt godkendelse af næste års budget.
4: Behandling af evt. indkomne forslag.
5: Fastsættelse af kontingent.
6: Valg af bestyrelse.
7: Valg af revisor og revisorsuppleant.
8: Eventuelt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen